Имбилити ООД е консултантска къща, чиято мисия е да подпомага управлението на организации от публичния и частния сектор чрез прилагане на съвременни методологии и софтуерни решения.

Предоставяме услуги по разработване и развитие на модели за стратегическо управление, управление на ефективността и управление на бизнес процесите в организацията, както и изграждането на модерни информационни системи за автоматизиране на използваните методологии.

Уверени сме, че комбинацията от знания, инструменти и съвети от надежден партньор ще даде възможност на всеки български мениджър да взема по-добри решения, основани на анализ на важната информация, разпределяне на отговорности и мотивиране на служителите.

Eкипът ни се състои от висококвалифицирани и отдадени на работата си служители, които са готови да Ви изслушат и да потърсят най-добрия път за издигането на управлението на Вашата организация на по-високо ниво. Залагаме на опростените решения с човешко лице, които са практически ориентирани и се стремят да отговорят изцяло на Вашите очаквания.

Към настоящия момент изпълняваме и сме приключили успешно различни по обхват проекти в частни компании, в държавната администрация на централно и местно ниво, както и в академичния сектор.

Вярваме, че съвместната ни работа ще бъде и не само ползотворна, но и приятна.


Сертификати 

Имбилити ООД прилага в своята дейност Системата за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008, сертифицирана от TÜV NORD

 

 

 

Политика по качеството на Имбилити ООД

Сертификати от обучения по Обща рамка за оценка (CAF) в Европейския институт по публична администрация (EIPA)

Управление на качеството в публичния секторОбщата рамка за оценка CAF) в действие", Европейски институт по публична администрация (EIPA), гр. Барселона, Испания.

„Интеграция на Балансираната система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard) с Общата рамка за оценка (CAF)", Европейски институт по публична администрация (EIPA), гр. Маастрихт, Холандия

„Интеграция на Управление на бизнес процесите (BPM) с Общата рамка за оценка (CAF)", Европейски институт по публична администрация (EIPA), гр. Маастрихт, Холандия


Вие сте тук За нас