QPR ProcessDesigner

QPR ProcessDesigner е бизнес инструмент за графично документиране на протичащите в организацията процеси. Създадените модели на процеси могат да бъдат използвани за популяризиране на корпоративните практики сред служителите, за тяхното първоначално и последващо обучение, за анализ и оценка на ефективността на процесите, за симулиране на състоянието им при определени зададени условия, за подпомагане на проектите по стандартизиране и оптимизиране на дейностите и много други.

QPR ProcessDesigner представя вътрешните процеси под формата на разбираеми графични блок схеми, като поддържа и стандартa BPMN (Business Process Modeling Notation). Към моделите могат да бъдат добавяни разнообразни спомагателни данни като инструкции за изпълнение на дейностите, отговорници за изпълнението, съответни показатели за ефективност от QPR Metrics, както и произволни други атрибути, имащи отношение към спецификата на конкретната организация.

Прочетете подробности за QPR ProcessDesigner >>

 


QPR EAXpress

QPR EAXpress представлява завършено решение за моделиране и анализ на процеси върху потребителска работна станция – отлична алтернатива на използването на инструменти за бизнес графика при описването на процесна информация. Гъвкавостта, лесната употреба и мощната функционалност за моделиране правят от QPR EAXpress идеален и същевременно достъпен избор за професионалистите в областта на процесите, качеството и съответствието. Продуктът предлага повече мощност и изисква значително по-малко ресурси за поддръжка от стандартните инструменти за документиране, анализ и оптимизиране на бизнес процесите.


Вие сте тук Управление на бизнес процесите