QPR Metrics

QPR Metrics е софтуерен инструмент за управление на ефективността на организацията чрез автоматизиране на работата с балансирана система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard).

Прочетете повече за методологията Balanced Scorecard >>

Продуктът предлага възможности за изграждане на стратегически карти и каскадни системи от показатели, за богато графично оформление на представяната информация, за интегриране с други информационни системи в организацията, както и за съвместна работа и споделяне на знания между служителите в мрежова среда.

Прочетете подробности за QPR Metrics >>

 


QPR FactView

QPR FactView е революционен инструмент за извършване на аналитични справки от тип BI (Business Intelligence) или OLAP (OnLine Analytical Processing) върху големи обеми оперативни данни в организацията. Продуктът е в състояние да даде отговор на всеки въпрос в рамките на броени секунди, дори ако това означава да бъдат претърсени милиони записи в първичните бази данни.

В допълнение към уникалните си технически възможности, QPR FactView се характеризира и с кратко време за внедряване и/или препроектиране - в зависимост от готовността на организацията то може да бъде сведено дори до няколко дни.

Прочетете подробности за QPR FactView >>

Прочетете още за QPR FactView на официалната страница на QPR Software >>Вие сте тук Управление на ефективността