QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

QPR FactView − специализиран инструмент за анализ на данни

QPR FactView предлага на потребителите на QPR Metrics по-задълбочен поглед върху оперативните данни в организацията. Продуктът предлага всичко, което бихте очаквали от едно завършено решение за анализ, без ограниченията, цената и сложността на традиционните системи за Business Intelligence.

QPR FactView опростява анализа за всеки потребител. Патентовата му технология позволява мигновена обработка на масивни обеми от данни върху хардуерно осигуряване от нисък клас, осигурявайки достъпно и всеобхватно внедряване на съвременни приложения за анализ в рамките на броени дни. Интерактивният визуален интерфейс на продукта предлага незабавен достъп до информация, от индикатори на високо ниво до отделни записи и транзакции, разкривайки непознати до момента детайли от данните в оперативните системи.

Радикално новият подход на работа с QPR FactView спрямо традиционните Business Intelligence системи позволява на потребителите самостоятелно да дефинират заявките за анализ на данни според актуалните си нужди. QPR FactView създава собствена вселена от информация за ефективността и бизнес-процесите въз основа на съществуващите в организацията оперативни системи и бази данни. Неговите възможности за многомерно детайлизиране, визуализиране на тенденции, прогнозиране и асоцииране на данни предоставят висококачествени резултати в почти реално време и подпомагат вземането на решения от служителите по начин, непостижим за никоя друга съществуваща информационна система от този тип.

За разлика от традиционните аналитични информационни системи, които изискват внедряването на поредица от сложни и скъпи софтуерни инструменти, QPR FactView използва завършена архитектура, която може да задоволи всички Ваши нужди от анализ на данни. Организацията може да предостави възможности за гъвкав анализ на напредналите потребители, готови за печат отчети за отдалечените служители, индикатори на високо ниво за ръководството и различни аналитични приложения за мениджърите на средно ниво. Тази унифицирана архитектура представя една и съща реалност пред всички потребители − от ключовите индикатори за ефективност до намиращите се на най-ниско ниво детайлизирани данни.

QPR FactView е проектиран да съхранява цялото аналитично приложение (включително и модела на данните) в RAM паметта на сървъра, което го прави уникално ефективен в сравнение с традиционните решения, основани на OLAP кубове. Продуктът създава модел от данни в паметта още по време на тяхното зареждане, което му позволява да обхване милиони клетки с информация и независимо от това да бъде в състояние да даде отговор на всяка заявка за части от секундата.

Използването на QPR FactView изисква много кратко или никакво обучение на крайните потребители. Веднъж свикнали с него, те трудно могат да си представят да работят без него. Потребителският интерфейс е проектиран така, че да предоставя отличен интуитивен преглед на информацията в много измерения и да позволява на служителите да задават въпроси за всичко, използвайки всеки тип обект (списък, диаграма, таблица и т.н.) и относно всеки аспект от първичните данни, независимо къде в йерархията се намират те.

QPR FactView зарежда данните директно от източника им, независимо дали става въпрос за бази данни, data mart, data warehouse, текстови файлове, Excel таблици и т.н. Продуктът е в състояние да работи с големи обеми информация, като на практика няма ограничение в броя редове и колони в таблиците. Единственият фактор, който ограничава големината на аналитичното приложение, е размерът на RAM паметта на сървъра, като използваните методи за компресиране и оптимизация на данните позволяват да се натоварят само 10% от ресурсите в сравнение с използването на релационен модел на същите данни.

Най-важни ползи от внедряването на QPR FactView:

  • Кратко време за стартиране − Организацията може да започне работа с продукта в рамките на 30 дни, като повечето проекти се изпълняват и за не повече от една седмица
  • Лесен за използване − Цялото общуване на потребителя с продукта е ориентирано около "щракането с мишката". Служителите ще харесат факта, че системата работи по начина, по който протича и тяхното мислене.
  • Гъвкав − За разлика от основаните на OLAP решения, анализът на информацията в ново, различно измерение и промените по настройките на индикаторите могат да бъдат извършени от бизнес потребителите за секунди, вместо от IT специалистите за дни или дори седмици.
  • Мощен − Тъй като заявките се обработват в RAM паметта на сървъра, те се изпълняват изключително бързо и независимо от капацитета на източника на данните. Дори ако първичните данни се съхраняват в система с ниска производителност, потребителите ще получават отговорите на своите въпроси за по-малко от секунда.
  • Мащабируем − QPR FactView е проектиран да расте бързо заедно с обема на Вашите данни или броя на Вашите служители. С помощта на съответния хардуер, продуктът лесно може да осигури пълноценна работа на хиляди потребители. И всичко това само с един уеб браузър.

QPR FactView ще помогне на Вашите служители да вземат правилните решения по-бързо, ще подсигури процеса по периодично планиране и ще издигне гъвкавостта и бързината на Вашата организация на по-високо ниво.

 

Прочетете още за QPR FactView на официалната страница на QPR Software >>