Организационна архитектура (Enterprise Architecture)

Организационната архитектура (Enterprise Architecture) е всеобхватен изчерпателен модел на организацията, който съдържа подробно описание на нейните стратегически цели, бизнес процеси, данни, информационни системи и поддържаща ги технологична инфраструктура. Всички тези компоненти трябва да бъдат логически и физически взаимосвързани, което е фундаментална характеристика на добре документираната архитектура. Моделирането и анализът на архитектурата са мощни инструменти за постигане на синхрон между бизнес стратегията и ИТ стратегията, за оценка на алтернативи, интегрирано планиране на бъдещото развитие на организацията и цялостно управление на промяната. Организационни архитектури се създават и управляват вече повече от 20 години в най-големите и успешни компании и държавни институции в света.

Уверени сме, че можем да Ви съдействаме за моделиране на организационна архитектура, което да Ви позволи да оптимизирате възвращаемостта на инвестициите в ИТ, да идентифицирате най-критичните рискове за бизнеса и на стратегиите за тяхното смекчаване, да покривате във всеки един момент изискванията на стандарти и регулаторни органи, да оцените финансовия ефект от планирани инициативи и ефективно да управлявате съвкупността от услуги чрез синхронизиране на бизнес процеси и информационни технологии.

 

Управление на организационната архитектура с QPR >>

Вие сте тук Организационна архитектура