БРОШУРИ

Балансирана система от показатели за ефективност (BSc) в публичния сектор (pdf файл)

Управление на бизнес процеси (BPM) в публичния сектор (pdf файл)

Обща рамка за оценка (CAF) (pdf файл)

Оценяване на служителите в публичния сектор (pdf файл)

 

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ

How to build an EA roadmap: 4 styles to consider

Modelling multiple architectures – a guide for the enterprise architect

 

За повече информация относно съвременните подходи в управлението на организациите Ви предлагаме да посетите следните Интернет страници:

www.how2manage.com – Знание за мениджмънт


„Класика и стил” – Най-голямото българско издателство за бизнес литература


QPR Software – Информационни системи за управление на ефективността и бизнес процесите


APQC Process Classification FrameworkSM (PCF) – Най-популярната рамка за описание на бизнес процесите


Обща рамка за оценка (CAF) на Европейския институт по публична администрация (EIPA)


Онлайн списание Harvard Business Review – рубрика „Изпълнение на стратегията”


 

Вие сте тук Ресурси